Uutiset

”Mitä puhumme pelistä?” F-liigajoukkueet mukana yhteisöllisyyttä tutkivassa gradussa

Miten yhteisöllisyys syntyy salibandytreeneissä pelaajien ja toimihenkilöiden välillä? Ilkka Kittilän Vaasan yliopistolle tekemä ja vastikään julkaistu pro gradu -tutkielma pyrkii löytämään vastauksia tähän kahden F-liigajoukkueen harjoitustaltiointien kautta.

Gradun kohdejoukkueina toimivat F-liigan joukkueet Jyväskylän Happee ja Seinäjoen Peliveljet. Tutkielman tavoitteena oli selvittää miten yhteisöllisyys rakentuu salibandyjoukkueen harjoituksissa käytävässä vuorovaikutuksessa. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi:

1-Millaisia vuorovaikutuksen tapoja harjoituksissa voidaan tunnistaa?

2-Miten nämä tavat rakentavat yhteisöllisyyttä joukkueessa?

Aihetta lähestyttiin videoaineiston kautta. Aineisto kuvattiin Happeen ja SPV:n harjoituksista ja se analysoitiin vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmällä. Analyysista tehtyjen löydösten perusteella yhteisöllisyys rakentuu eritoten vuorovaikutuksessa yhteisestä toiminnasta ja sen koordinoinnista.

Joukkuekohtainen käsitteistö ja peliä koskeva vuorovaikutus luovat yhteistä, muita poissulkevaa ymmärrystä joukkueen sisällä. Vuorovaikutuksen suuntautuminen puolestaan rakentaa yhteisen uppoutuneisuuden tilan pelaajien ja toimihenkilöiden välille. Lisäksi vuorovaikutuksen tyyli on joukkueen erilaisista rooleista huolimatta tasa-arvoista.

Tutkielman tulokset eivät kuitenkaan gradun laajuudessa pääse kuitenkaan vielä yleistettävyyden tasolle. Ne antavat selvää osviittaa siitä, miten yhteisöllisyys syntyy salibandyn kontekstissa. Silti lajin läpileikkaavia johtopäätöksiä on mahdotonta tehdä, sillä kohdejoukkueiden ja harjoitustapahtumien määrä on liian suppea tällaisiin yleistyksiin.

Lue koko gradu täältä: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042019471

Kuva: Juha Käenmäki