Uutiset

Rasmus Kainulaiselle ei rangaistusta tarttumisesta erotuomarin käteen

Pääsarjojen kurinpitäjä ei määrännyt Oilersin Rasmus Kainulaiselle rangaistusta tämän tartuttua pelitilanteessa erotuomarin käteen F-liigan ottelussa SPV–Oilers 13.12.

Otteluvalvojan videotutkintapyynnöllä tutkittavaksi tulleessa tilanteessa useampi Oilersin pelaaja
”tuuletti” maalin syntymistä, mutta erotuomari levitti kätensä sen merkiksi, ettei pallo ole ylittänyt maaliviivaa. Tällöin Oilersin pelaajista lähimpänä erotuomaria ollut Rasmus Kainulainen tarttui erotuomari Henri Heinolan käteen ja liikutti sitä siten kuin erotuomari tekee maalin syntymisen merkiksi. Peli jatkui edelleen eikä tilanteesta annettu rangaistusta.

Pääsarjojen kurinpitäjä perustelee päätöstään seuraavasti:

”KilpS 62 §:n 3 kohdan mukaan sille, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti kilpailun kestäessä tai kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia tai muuten käyttäytyy epäurheilijamaisesti, voidaan määrätä rangaistus. Säännön mukaan rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin.”

”PS 617 4) Kun pelaaja tai toimihenkilö syyllistyy väkivaltaiseen käytökseen. Väkivaltaisella käytöksellä tarkoitetaan tahallista vaikuttamista henkilön fyysiseen koskemattomuuteen aiheuttamatta loukkaantumista. Tähän kuuluu sylkeminen pelaajaa kohti jne.” Fyysistä koskemattomuutta ei edellä mainitussa sääntökohdassa ole ”avattu”, mutta katson, että kyse ei ole ehdottomasta koskemattomuudesta, joka johtaisi aina em. sääntökohdan mukaiseen rangaistukseen. Osalla tuomareistakin on tapana ”veljellisesti” ottaa fyysistä kontaktia pelaajaan, esimerkiksi laskemalla käsi olkapäälle. Kontakti pelaajan ja tuomarin välillä on sallittua. Em. sääntökohtaan ehdottomasti lasketaan tahalliset teot, joissa on mukana väkivaltaisuutta kuten tönimistä tai vastaavaa.

Kainulainen on tarttunut erotuomari Heinolaa kädestä ja huutanut ”se oli maali!”. Huutaminen tuomarille tässä tapauksessa ei ole rangaistavaa edellä mainitulla kuvauksella. Tilanteet ennen käsiteltävää tapahtumaa olivat pelillisesti hektisiä. Maalin edessä oli useita pelaajia ja maalin syntyminen oli kahdesti lähellä. Kiihkeässä tunnetilassa spontaanit reaktiot ovat mahdollisia, mutta eivät oikeuta rangaistuksen arvoisiin rikkeisiin. Kainulainen tuulettaa maalia, kunnes huomaa erotuomarin ”ei maalia” -näytön. Tämän jälkeen hän tarttuu Heinolaa kädestä, tehden sillä ”maali” -liikkeen. Tämän jälkeen hän välittömästi irrottaa otteensa Heinolan kädestä ja jatkaa pelaamista.

Katson, että tilanteessa oleva erotuomari tekee oman kokemuspohjansa perusteella arvion, oliko kyse fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta vai ei. Täten erotuomari Heinolan pelissä tekemä ratkaisu on edellä mainittuine perusteineen ollut oikea.

Katso video tilanteesta: