Uutiset

F-LIIGALLE SOSIAALISEN VASTUULLISUUDEN OHJELMA - LIIKUTTAVIN.

OHJELMA KESKITTYY LIIKUNNAN JA SOSIAALISEN KANSSAKÄYMISEN LISÄÄMISEEN. TEOT TOTEUTETAAN YHDESSÄ LIIGASEUROJEN KANSSA.

UKK Instituutin tutkimuksen (2018) mukaan liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle 3500 – 7200 miljoonaa euroa vuodessa. F-liiga haluaa olla osa ratkaisua ja yhdessä seurojen kanssa toteuttaa merkittävää työtä, jotta suomalaiset liikkuvat ja lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy.

Ohjelma tukee seurojen perustoimintojen eli erilaisten liikunnallisten toimenpiteiden merkityksellisyyden esille nostamista. F-liigassa pelaavien seurojen kanssa toteutetaan yhdessä erilaisia liikunnallisia tekoja. Teot ja toiminta arvioidaan ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta.

 

Liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle 3200 – 7500 miljoonaa euroa.
UKK-instituutti, VNK 2018.

Ohjelma tukee salibandyn strategiaa, F-liigan kaupallista strategiaa sekä on missiomme mukainen. Seuramme ovat valtakunnan eliittiä liikuttamisessa ja joukkueurheilulla on suunnattoman tärkeä rooli yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kanssa käymisen lisäämisessä. Korona-aika on tuonut haasteensa kaikille suurille joukkueurheilulajeille. Haluamme sekä lisätä harrastajamääriä että liikuttaa katsojia ja seuraajia emotionaalisesti. Täytyy muista että liikunta lisää hien ohella moninaisia taitoja, kuten ryhmässä toimimista, itsensä ilmaisua ja toteuttamista sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vahvuutemme ovat liigana liikuttamisessa ja siksi valitsemme vastuullisuuden eri osa-aluista sosiaalisen vastuun keihäänkärjeksemme. Näemme tässä paljon mahdollisuuksia erottua ja tuoda esiin yhteiskunnallisen merkityksemme. Ohjelmaan voi lähteä mukaan myös yritykset niin seura kuin liigatasolle, joka tekee toiminnasta yhteisöllisempää. Näin summeeraa F-liigan markkinointipäällikkö Toni Nikunen.

TEOT KAUDELLA 2021 – 2022