Uutiset

Happeen päävalmentajalle ei rangaistuksia ottelun SPV–Happee tapahtumista

Pääsarjojen kurinpitodelegaatio ei määrännyt Happeen päävalmentajalle rangaistuksia F-liigan ottelun SPV–Happee tilanteesta, josta otteluvalvoja oli tehnyt rikkomusilmoituksen.

Kurinpitodelegaatio tiivistää päätöksen perustelut seuraavasti:

Tilanne tapahtuu ottelun päättymisen jälkeen. Otteluvalvojan rikkomusilmoituksen mukaan Happeen päävalmentaja Tero Kotilainen käyttäytyy epäurheilijamaisesti antaessaan palautetta erotuomaritoiminnasta. Kotilainen kiistää osan otteluvalvojan väitteistä ja kertoo tapahtumien kulusta eri tavalla. Asiassa saadun selvityksen perusteella jää jossain määrin epäselväksi tapahtumien tarkka kulku sekä missä sävyssä keskustelua on käyty. Kurinpitodelegaatio toteaa, että osapuolien kertomukset tapahtumien kulusta eroavat toisistaan joiltain osin. Varmuudella voidaan todeta, että keskustelua ottelun erotuomaritoiminnasta on osapuolien välillä käyty.

Kurinpitodelegaatiolla on ollut käytettävissään tilanteista vain osapuolten kertomukset sekä ilman ääntä oleva ottelutallenne, josta näkyy Kotilaisen ja otteluvalvojan välistä keskustelua. Elekielestä on tulkittavissa, että Kotilainen painottaa sanomisiaan mm. elehtimällä käsillään mutta ei käyttäydy tilanteessa muuten aggressiivisesti.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että otteluvalvoja toimii ottelutapahtumassa Salibandyliiton asettelemana puolueettomana edustajana. Kurinpitodelegaatio huomauttaa myös, että kommunikointi otteluvalvojan ja erotuomareiden kanssa tulee olla kaikissa tilanteissa asiallista ja toista osapuolta kunnioittavaa. Otteluvalvojan rikkomusilmoituksen perusteella jää epäilys, että Kotilaisen käytös tilanteessa ei ole kaikilta osin ollut asiallista. Kurinpitodelegaatio toteaa kuitenkin, että tilanne on ollut ensisijaisesti kahdenkeskinen keskustelu, jossa on haluttu antaa palautetta juuri päättyneen ottelun erotuomaritoiminnasta. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Kotilainen olisi voinut käyttää enemmän harkintaa palautteen annon ajankohdan ja lähestymistavan suhteen. Tilannetta voidaan kuitenkin pitää lievempänä kuin esimerkiksi lehdistötilaisuudessa julkisesti annettavia kommentteja.

Kurinpitodelegaatio ei määrää Kotilaiselle tilanteesta rangaistusta.

F-liigan kurinpitopäätöksiin